Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Osby

Husförsamling

Föreståndare:

Stig Sjölander 0479-310 70

Kontaktpastor:

Sonja Kalmbach