Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Församlingar

Dela

Västerås

Adventkyrka

Villaföreningens lokal

Träsnidarvägen 79
72471 Västerås

www.adventist.se/vasteras 

Stödpastor:

Jaakko Refsbäck

Kontaktperson:

Inge Levander 021-129290