Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Konflikthantering
Dela

Konflikthantering

Det finns sämre och bättre sätt att hantera konflikter...

Daniel Hailemariam undervisade i ett av sina favoritämnen den 23 februari på Ekebyholm

Förmågan att kommunicera och resonera är en av de främsta förmågorna som gör att människor är skapade i ”Guds avbild”. Men det är just förmågan att kommunicera som gör att vi oftast hamnar i missförstånd och konflikter. Konflikter kan vara utvecklande och till och med nödvändiga – om de hanteras på ett konstruktivt sätt. Kursen utgår ifrån grundläggande teorier och går igenom förhållningssätt och färdigheter för att hantera konflikter på ett konstruktivt och utvecklande sätt. Färdigheterna kan användas till att generellt stärka gemenskapen i familjen, församlingen eller för alla andra relationer.

"SALIGA DE SOM ÄR FREDSMÄKLARE" - Jesus

Fyra presentationer på ämnet.

  • 10:00 Den allra första konflikten – vad kan vi lära oss?
  • 11:30 Konsten att döma – en biblisk modell
  • 14:30 Konsten att inte göra slut på varandra, del 1
  • 16:00 Konsten att inte göra slut på varandra, del 2

Skulle din församling vara intresserad av att Bibellinjen kom och undervisade denna kurs?

Kontakta oss så hittar vi ett datum.