Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Bibellinjen


Tänd ljuset

I Johannes 8:12 säger Jesus: "Jag är världens ljus." Samtidigt säger han i Matteus 5:14 att "ni är världens ljus." Förklaringen är enkel. Jesus vill att vi ska lysa upp världens mörker, men vi kan bara tända det ljuset om vi har Jesus i våra liv.

Varför inte tända ljuset med hjälp av Bibellinjen?