Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Med Jesus i hjärtat

Med Jesus i Hjärtat

Dela

 

"Med Jesus i hjärat" var det övergripande temat för Adventistsamfundet i Sverige under 2018

Följande kurser erbjuder vi för församlingar som vill ha en utbildning som faller under det temat.

Bibelns stora berättelse

Hur hänger Bibelns olika böcker ihop? Upptäck hur flera återkommande teman blir som röda trådar genom hela Bibeln, och se hur den stora bilden av Guds plan för mänskligheten växer fram.

Alternativ 1: En överblick av alla teman presenteras under helgen. Alternativ 2: Ett eller högst två teman presenteras på djupet.

 • Skapelsen
 • Ondskans problem
 • Löften om lösningen
 • Helgedomen
 • Guds folk som kungar och präster
 • Dom som räddning

Lärare: Liane Edlund

 

Fader vår

Varför gav Jesus oss Fader Vår som en modell för hur vi ska be? Hur hjälper den oss att relatera till Gud och den ondska som vi ser runt omkring oss? Djupdyk i betydelsen av Herrens bön för vår värld och ditt liv.

Lärare: Liane Edlund

 

Kvalitetstid med Jesus

Vad kan vi göra för att få bra kvalitetstid med Jesus? Vi går igenom några viktiga vanor för att stärka relationen med Jesus.

 • Andlig hunger - Varför vi har den och hur den kan tillfredsställas?
 • Fasta - Mer än bara mat
 • Äkthet - Hur man öppnar hjärtats dörr för Jesus
 • Tillbedjan och vår kropp - Vilken roll spelar vår kropp i kommunikationen med Jesus?
 • Bibliska bönemodeller
 • Bibelmemorering - Ett konkret sätt att få in Jesus (det levande ordet) i hjärtat
 • Bibeltextbön - Hur ett bibelavsnitt kan hjälpa oss be privat eller i grupp

Lärare: Tobias Edlund

 

Trovärdig tro på Jesus

Ingen person har förändrat människor och världshistorien som Jesus. Kan vi tro på berättelserna och källorna som vi har om honom? Fördjupa dig i vem han var och några av de fantastiska berättelserna om honom: hans frestelser, hur folk vände sig mot honom i Galliléen, trots allt gott han gjort, Jesus sista ord, hans död och begravning, samt det starkaste argumentet för tro på honom -uppståndelsen.

Lärare: Tobias Edlund

 

Hermeneutik

Tolkningslära Församlingen väljer ett av följande ämnen att fördjupa sig i under helgen.

 1. Bibelns tillkomst - Hur kom Bibeln till? Vad betyder det att Bibeln är inspirerad, och hur fungerar inspiration? Är en översättning bättre än en annan? Hur påverkar synen på inspiration vårt sätt att relatera till Bibeln?
 2. Gud i Gamla testamentet - Varför verkar Gud vara så våldsam och grym i GT? Varför ser Gud så annorlunda ut från den kärleksfulla fadern som Jesus berättade om? Kan vi hitta Guds nåd även i GT?
 3. Lager av lagar - Varför finns det så mycket lagar och regler i Bibeln, och hur relaterar vi till dem? Ska vi följa det som står bokstavligt? Hur vet vi vilka lagar som är relevanta för oss idag?
 4. Nyckar att förstå Bibeln - Hur kan vår bibelläsning blir mer begriplig och intressant? Hur tolkar vi det vi läser på ett sunt sätt? Få tips som hjälper din bibelläsning bli mer levande.

Lärare: Liane Edlund