Sjundedags Adventistsamfundet | Logga in

Aktuellt

Nycklar att förstå bibeln i Göteborg
Dela

Nycklar att förstå bibeln i Göteborg

Göteborgs Adventkyrka var först med att planera in Bibellinjen on the road under 2019

Den 24-27 januari var Bibellinjen i Göteborgs Adventkyrka. Liane Edlund undervisade under en av församlingens miniserier kvällstid torsdag till söndag samt under gudstjänsten på sabbaten.

Tema: Nycklar att förstå Bibeln

Torsdag 24.1 kl. 18.00 - Läs Bibeln som det var tänkt

Bibeln är en gammal bok som många tycker är svår att förstå. Hur kan vår bibelläsning blir mer begriplig och intressant? Hur tolkar vi det vi läser på ett sunt sätt?

Fredag 25.1 kl. 18.00 - Lager av lagar

Varför finns det så mycket lagar och regler i Bibeln? Hur vet vi vilka lagar som är relevanta för oss att följa idag?

Lördag 26.1 kl. 10:30 Bibelstudium

Uppenbarelseboken är veckans bibelstudium. Vi samtalar utifrån perspektivet av bibeltolkning. Vad är nycklarna till att förstå Uppenbarelseboken?

Lördag 26.1  kl. 11:30 Gudstjänst - Psaltaren: Rumsren för kyrkan?

Psaltaren är fortfarande en av våra favoritböcker i Bibeln, men får man verkligen anklaga Gud och be om hämnd för sina fiender, som det står i många psalmer?

Lördag 26.1 kl. 18.00 - Bibelns berättelser får liv

Alla gillar en bra berättelse, men Bibelns berättelser kan kännas konstiga och svåra att förstå. Hur läser vi dem så att de blir levande?

Söndag 27.1 kl. 18.00 - Öppna breven

Tankar om hur kyrkan och kristna bör vara, kommer oftast från breven i Nya testamentet. Hur tolkar vi breven så att vi har realistiska förväntningar på varandra?

Skulle din församling vara intresserad av att Bibellinjen kom och undervisade denna kurs?

Kontakta oss så hittar vi ett datum.